Novostavby na Slovensku

Na dlhé obdobie výstavba nových bytov v niektorých mestách na Slovensku úplne zastala. Dôsledkom je, že väčšina bytových domov má viac ako 30 rokov (ich životnosť bola plánovana na 50 – 60 rokov) a ich obnova je nevyhnutná. Ľudom, ktorí sa dnes rozhodujú o tom, kde sa usadia, vzniká ďalšia možnosť. Popri existujúcom bytovom fonde sa po rokoch začali v mestách budovať aj novostavby.

Novostavba alebo starší byt

Výhodou starších bytov je obvykle ich nižšia počiatočná kúpna cena v porovnaní s novostavbami. Na druhej strane kupujúci pri kúpe zvažujú aj dodatočné náklady na rekonštrukciu bytového domu (strechy, zateplenia, výťahy, kanalizačné prípojky…), či bytu, ktoré po kúpe budú musieť vynaložiť.
Obnovu vyžadujúce bytové domy budú pravdepodobne v budúcnosti zaťažené úvermi, ktorých splátky spolu s úrokmi budú zaťažovať jednotlivých vlastníkov v dome. Novostavby môžu klientom prinášať ďalšiu dodatočnú výhodu. Nové dobre zvolené stavebné technológie zvyšujú životnosť a kupec môže získať aj modernejšie dispozičné riešenie.

Energie a nájom v novostavbe

Zdá sa, že čoraz dôležitejšiu úlohu najmä na severe Slovenska budú v budúcnosti zohrávať aj náklady na energie, ktoré každý rok môžu pri konkrétnom byte znamenať pre svojho majiteľa úsporu presahujúcu tisíc eúr. Za 25 rokov tak môže kupec ušetriť až milión v starej mene.
Ak si kupec berie na kúpu bytu úver, tak si sám môže porovnať, koľko tvorí mesačne úspora na energiách a fonde opráv v porovnaní s celkovou mesačnou splátkou úveru. Poznáte to pri kúpe auta, ako opotrebovanie a vyššia spotreby benzínu rozhoduje o tom, či kupec auto kúpi a keď áno za akú cenu.

Výhody bývania v novostavbe

Ak je novostavba dobre naprojektovaná, rieši aj bolestivé miesto starých bytových domov a to nedostatok parkovacích miest. V čase keď sa staršie byty stavali, parkovacie kapacity boli postačujúce. Dnes je parkovanie čoraz väčší problém.
Keď si človek kupuje svoje bývanie, kupuje si zároveň aj svojich susedov. Pri starších bytoch je veľmi dôležité sledovať aj to, kto budú susedia kupca. Zvýšený výskyt sociálne ohrozených, nezamestnaných či dôchodcov alebo neplatičov či susedov, ktorí ignorujú výkon vlastníckych práv na domovej schôdzi vlastníkov môže v budúcnosti spôsobiť majiteľovi bytu problémy.
Pri každej kúpe treba myslieť aj na to, že raz po rokoch, môže byť dnešný kupec v pozícií predávajúceho alebo bude chcieť svoj byt prenajať.

Investor Novostavby

Na druhej strane je pri novostavbách vhodné preveriť si dôveryhodnosť investora, jeho doterajšie aktivity a referencie ako aj podmienky zmluvy zvlášť v prípade, že nehnuteľnosť v čase kúpy ešte nie je skolaudovaná. Dôležité sú napríklad ustanovenia o možných doplatkoch nad dohodnutú cenu, podmienkach prechodu vlastníckeho práva či sankcií za nedodržanie dohodnutých termínov výstavby alebo splatnosti.
Pri už postavených bytoch či už starších bytoch alebo novostavbách platí zásada "kupujem čo vidím", čo pri bytoch, ktoré ešte nestoja neplatí.
Kúpa bývania je dôležité rozhodnutie v živote človeka. Je dobré keď si má človek z čoho vyberať a kúpiť vo svojich možnostiach to, kde sa práve on so svojou rodinou bude dobre cítiť.

Poslať priateľovi

Email

TOPlist